Św. Elżbieta od Trójcy ŚwiętejElżbieta od Trójcy Świętej, właśc. Elżbieta Catez, karmelitanka bosa, mistyczka. święta Kościoła Katolickiego. Spadkobierczyni nauk mistrzów karmelitańskich świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy z Avila. Urodzona w 1880 r. w Aford we Francji zmarła w 1906 r. w Dijon we Francji. Świadectwo jej życia zawarte jest w dziele: Pisma Wszystkie. Tom 1 - Listy młodzieńcze, Tom 2 - Listy z Karmelu, Tom 3 - Pisma pomniejsze. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005.

Konferencje ze św. Elżbietą

1. Wchodzić w ciszę
2. Na ścieżce głębi, którą jest Bóg
3. Mieszkać wewnątrz siebie

Konferencje o milczeniu

Dotknięcie ciszy
Odkrywanie obrazu Boga i obrazu człowieka

Modlitwa Jezusowa

Oddychać imieniem